Welkom bij IKC Binnenstebuiten

Integraal Kindcentrum Binnenstebuiten

Midden in de jonge wijk Loovelden in Huissen staat IKC Binnenstebuiten. Kinderen van 0 – 13 jaar zijn welkom om te leren, ontdekken, spelen en ontspannen. Op ons IKC zijn kinderen binnen (de school) en tegelijk buiten (de deur). We vinden het belangrijk dat kinderen bij ons zichzelf kunnen zijn en dat er ruimte is om talenten te ontdekken. We stimuleren kinderen het binnenste van zichzelf, buiten zichzelf te laten zien. Zowel buiten als binnen de hekken van het IKC kan flink gespeeld worden. Soms mag de hele wereld op z’n kop staan en wordt alles binnenstebuiten gekeerd. Kortom: IKC Binnenstebuiten.

Spelend en onderzoekend leren

Op IKC Binnenstebuiten staat de brede persoonsontwikkeling van kinderen centraal. We werken met moderne methodes in een doorgaande leerlijn en thematisch volgens het OGO-concept dat vanaf de kinderopvang tot aan de bovenbouw feilloos op elkaar aansluiten. Kinderen leren samenwerken, communiceren, plannen maken en initiatieven nemen die altijd verbonden worden aan kennis en vaardigheden als schrijven, taal, rekenen en lezen. Daarnaast helpen we kinderen om zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid te ontwikkelen en om respect te hebben voor zichzelf en anderen. In de onderbouw leren kinderen spelenderwijs en in de bovenbouw leren kinderen onderzoekend.

We doen het samen!

IKC Binnenstebuiten is een samenwerking tussen Stichting Wonderwijs en Kinderopvang Zonnekinderen met een gezamenlijke pedagogische visie die een doorgaande ontwikkel- en leerlijn voor kinderen van 0 -13 jaar mogelijk maakt. Door het onderwijs te verbinden met opvoeding, opvang, ontwikkeling en ontspanning creëren we situaties waarin ook professionals en ouders van en met elkaar kunnen leren. Zo geven we samen nog meer inhoud aan ontwikkeling en educatie.

Schoolwise - de bieb op het IKC

Wij willen binnen ons IKC een rijke leescultuur stimuleren. We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier lezen en informatievaardig zijn. Daarom hebben we in samenwerking met de bieb (OBGZ) een professionele Bibliotheek op school binnen ons IKC. Kinderen kunnen hier maximaal 3 boeken lenen en boeken reserveren via SchoolWise door op onderstaande knop te klikken.

Daarnaast kunnen kinderen tot 18 jaar gratis lid worden van Bibliotheek Gelderland Zuid via de vestiging in Huissen. Let op: de Bibliotheek op school is een samenwerking tussen school en bieb. Jeugdlidmaatschap van de bieb valt hierbuiten (i.v.m. AVG). Boeken geleend bij een vestiging van de OBGZ kunnen niet ingeleverd worden op school en vice versa.

 

Laatste nieuws

Vakantierooster 2024-2025

lees verder

Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024

lees verder

Definitief rapport KDV IKC Binnenstebuiten te Huissen

lees verder

Definitief Inspectierapport BSO IKC Binnenstebuiten

lees verder

Agenda

IKC Binnenstebuiten is een samenwerking tussen
Kinderopvang Zonnekinderen en Stichting Wonderwijs
© 2024 IKC Binnenstebuiten | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch Ontwerp Plaats55 | Technische realisatie Sieronline