Aanvraag verlof

We volgen de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren;
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • verhuizing (1 dag);
  • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;
  • overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • bij viering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders (1 dag);
  • bij viering van 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
IKC Binnenstebuiten is een samenwerking tussen
Kinderopvang Zonnekinderen en Stichting Wonderwijs
© 2024 IKC Binnenstebuiten | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch Ontwerp Plaats55 | Technische realisatie Sieronline