Onderwijs

Wat is een IKC?

Integraal Kind Centrum (IKC) Binnenstebuiten is een voorziening voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), peuteropvang, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken in een multifunctioneel gebouw.

Een organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. Dat doen we door het samenvoegen van twee organisaties, te weten Stichting Wonderwijs en Kinderopvang Zonnekinderen.

IKC Binnenstebuiten

Leren doen we ons leven lang, alleen en samen met anderen. We leren van onze omgeving en we zoeken onze eigen manieren om te leren. Leren is een actief proces, want we vergroten zelf de kennis over de wereld om ons heen. De maatschappij van nu en morgen vraagt mensen die creatief kunnen denken, zelfstandig en in teamverband kunnen werken en die nieuwe media kunnen gebruiken. Leren is doen. Je moet met de leerlingen meedenken en niet voor ze denken. Leren doe je met hoofd, hart en handen. Leren doe je niet alleen binnen de muren van de school. Bij IKC Binnenstebuiten halen we regelmatig de buitenwereld naar binnen of trekken we er zelf op uit.

Op IKC Binnenstebuiten leert uw kind lezen, rekenen, spellen, schrijven en taal, dat vinden wij erg belangrijk. Ook leggen we het accent op vaardigheden die uw kind nodig heeft om zich in de samenleving van vandaag en en morgen staande te houden. Om hier aan tegemoet te komen besteden de leerkrachten aandacht aan de vragen die de kinderen stellen en maken wij gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen. De kinderen werken samen met de leerkrachten en met elkaar in een veilige en prettige omgeving. Wij geven dit alles vorm vanuit het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). De relatie tussen onderwijs en samenleving wordt gelegd door het werken met thema’s.

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgen scholen in Nederland zorgplicht en daarmee de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling meer tussen de wal en het schip valt.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed onderwijs voor elk kind! Algemeen gesproken begint dat gewoon op school in de klas. Het kan voorkomen dat leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben. Daartoe hebben we op onze school een zorgstructuur ontwikkeld die voorziet in extra hulp aan die leerlingen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren of de sociaal-emotionele ontwikkeling meer aandacht vraagt, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking. Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze leerlingen. Hoe wij dat doen staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven.

SOP IKC Binnenstebuiten 2023-2024

IKC Binnenstebuiten is een samenwerking tussen
Kinderopvang Zonnekinderen en Stichting Wonderwijs
© 2024 IKC Binnenstebuiten | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch Ontwerp Plaats55 | Technische realisatie Sieronline